Gå til indhold
Søg

Nyt forskningsprojekt skal undersøge elevernes oplevelse af meningsfuldhed i overgangen fra skole til læreplads

Et pilotprojekt fremhæver nye perspektiver på, hvad der har betydning for elevernes oplevelse af mening i erhvervsuddannelserne. Det vil CEVEU undersøge nærmere.

Overgangen fra grundforløbet på en erhvervsskole til hovedforløbet på en læreplads er det tidspunkt, hvor flest erhvervsuddannelseselever falder fra deres uddannelse. Tidligere forskning viser, at oplevelsen af meningsfuldhed styrker elevernes motivation for at gennemføre deres uddannelse.

Derfor vil CEVEU undersøge, hvad der skal til, for at elever i erhvervsuddannelserne op-lever overgangen fra skole til oplæring på en læreplads som meningsfuld.

Projektet undersøger dels, hvilke sammenhænge eleverne oplever som meningsfulde, dels hvad der generelt styrker oplevelsen af meningsfuldhed i deres uddannelse, herunder med fokus på overgangen fra skole til læreplads. Forskningsprojektet ledes af lektor Vibe Aarkrog, Aarhus Universitet og gennemføres af en projektgruppe bestående af forskere af Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole. Projektet har som formål at bidrage med ny viden, der kan være med til at tackle den store frafaldsudfordring i erhvervsuddannelserne.

Med dette notat fra det indledende pilotprojekt lanceres en række nye perspektiver på meningsfuldhed for eleverne i erhvervsuddannelserne. Næste skridt er at gennemføre forskningsprojektet, der går tæt på elevernes overgang fra skole til læreplads.