Gå til indhold
Søg

Arrangementer

CEVEU afholder løbende konferencer, webinarer, netværksmøder osv. Orientér dig i nedenstående liste og tilmeld dig.

Kommende arrangementer

CEVEUs årskonference 2024: Veje i erhvervsuddannelserne

CEVEUs årskonference retter blikket mod de mange forskellige veje gennem EUD-landskabet. I plenumindlæg og workshops bringer vi forskere, praktikere og interessenter i sektoren sammen i dialog om fremtidens erhvervsuddannelser. Har vi de rette veje? Er der veje som kun få kender, men flere kan finde attraktive? Hvilke nye veje er der brug for at udvikle, hvis flere skal uddanne sig som faglærte? 

Dato

Mandag d. 25. november 2024
Kl. 10.00 - 15.30

Sted

DGI-byen, København
Tietgensgade 65
1704 København V

Tidligere arrangementer

Masterclass: Forskningsmetoder- og design

D. 10 oktober 2022 afholdt CEVEU en masterclass om forskningsmetoder og -design i relation til forskning i arbejdslivet. Masterclass’en var ledet af Stephen Billet, professor, Griffith University, Australia.

Dato

Mandag d. 10. oktober 2022
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

KP

Konference: CEVEUs åbningsevent 2022

"Hvilke erhvervsuddannelser drømmer vi om?"

Dato

Onsdag d. 7. december 2022
Kl. 09.00 - 13.00

Sted

Webinar: Hvad ved vi fra forskningen om at skabe gode lærepladser?

Hvordan får både elever/lærlinge og arbejdspladserne mest muligt ud af tiden i lære? Webinaret giver inspiration til at styrke arbejdet som læreplads med afsæt i den seneste forskning på området krydret med gode eksempler fra praksis.

Dato

Tirsdag d. 31. oktober 2023
Kl. 08.00 - 09.00

Sted

Online via Zoom

Konference: Årets CEVEU-konference 2023

"Hvad taler vi om, når vi taler om erhvervsuddannelserne?"

Dato

Onsdag d. 8. november 2023
Kl. 09.00 - 13.00

Sted

Arbejdermuseet i København

Webinar: Lærlinge og lærepladsers karakteristika

Som led i CEVEU’s webinarrække, præsenterer DEA en registeranalyse, der zoomer ind på karakteristika ved lærlinge og deres lærepladser. Vi ser blandt andet på forskellene på, hvilke virksomheder, der vælger at tage lærlinge. Her zoomer vi ind på virksomhedernes størrelse, geografi og branche, og om der er forskelle på tværs af hovedområder inden for erhvervsuddannelserne. Webinaret vil bidrage til et klarere billede af både lærlinge og lærepladser.

Dato

Tirsdag d. 12. december 2023
Kl. 08.00 - 09.00

Sted

Online via Zoom

Webinar: Meningsfulde overgange fra skole til første oplæringsperiode

På dette webinar præsenterer vi resultaterne bag forskningsprojektet ”Skabelse og oplevelse af meningsfuldhed i overgangen fra skole til oplæring”, som fokuserer på, hvordan elever, lærere og oplæringsvejledere skaber og kan skabe meningsfuldhed i overgang fra skole til første oplæringsperiode.

Dato

Tirsdag d. 21. maj 2024
Kl. 13.30 - 14.30

Sted

Online via Zoom