Gå til indhold
Søg

CEVEU viden

På denne side finder du CEVEU's nyeste publikationer fra forskningsprojekter samt webinarer, mindre analyser m.m.

Arbejdspladsen som læreplads

Forskningsreview: Læring på lærepladsen

I opsamlingen finder du et samlet overblik over viden om læring på lærepladsen i en erhvervsuddannelse. Opsamlingen er et systematisk litteraturstudie af international forskning på området.

Webinar: Lærlinge og lærepladsers karakteristika

Som led i CEVEU’s webinarrække, præsenterer DEA en registeranalyse, der zoomer ind på karakteristika ved lærlinge og deres lærepladser. Vi ser blandt andet på forskellene på, hvilke virksomheder, der vælger at tage lærlinge. Her zoomer vi ind på virksomhedernes størrelse, geografi og branche, og om der er forskelle på tværs af hovedområder inden for erhvervsuddannelserne. Webinaret vil bidrage til et klarere billede af både lærlinge og lærepladser.

Webinar: Hvad ved vi fra forskningen om at skabe gode lærepladser?

Gode lærepladser i erhvervsuddannelserne - hvad ved vi fra forskningen?

Hvordan får både elever/lærlinge og arbejdspladserne mest muligt ud af tiden i lære? Webinaret giver inspiration til at styrke arbejdet som læreplads med afsæt i den seneste forskning på området krydret med gode eksempler fra praksis.

Hvordan giver det mening at være ung på EUD?

Forskningsreview: Frafald, fastholdelse og gennemførsel

Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet har som led i Center for Viden om Erhvervsuddannelser (CEVEU) udarbejdet et reviewstudie, der samler den eksisterende forskningsviden om unge elevers frafald, fastholdelse og gennemførsel på danske erhvervsuddannelser fra 2011 til 2023.

Skabelse og oplevelse af meningsfuldhed i overgang fra skole til oplæring

Notat: Pilotprojekt om meningsfuldhed for elever på erhvervsuddannelserne

Pilotprojektet er gennemført i perioden oktober 2022 - marts 2023 og har til formål at kvalificere indhold og metode i forskningsprojektet på to måder. For det første ved at afklare, hvad hovedprojektet skal have fokus på i relation til elevernes oplevelse af meningsfuldhed. For det andet ved at afprøve og kvalificere dataindsamlingsmetoderne i hovedprojektet.

Notat: Ud- og indslusningsaktiviteter i overgang fra skole til oplæring

I dette notat præsenterer vi resultaterne fra en undersøgelse af erhvervsskolernes udslusnings- og oplæringsstedernes indslusningsaktiviteter i overgangen fra skole til første oplæringsperiode. Formålet med undersøgelsen er at inspirere skoler og oplæringssteder til aktiviteter, der kan understøtte eleverne i overgangen fra skole til oplæring.

Webinar: Meningsfulde overgange fra skole til første oplæringsperiode

På dette webinar præsenterer vi resultaterne bag forskningsprojektet ”Skabelse og oplevelse af meningsfuldhed i overgangen fra skole til oplæring”, som fokuserer på, hvordan elever, lærere og oplæringsvejledere skaber og kan skabe meningsfuldhed i overgang fra skole til første oplæringsperiode.

Plakat: Aktiviteter til gode overgange

Hæng denne plakat op på arbejdspladsen og få inspiration til aktiviteter, der skal skabe gode overgange mellem skole og oplæringsforløb.

Mindre analyser

Optag og fuldførelse på erhvervsuddannelser

Status anno 2022 om ambitionerne om at flere skal have en erhvervsuddannelse