Gå til indhold
Søg

Frafald, fastholdelse og gennemførsel blandt unge elever på EUD

Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet har som led i Center for Viden om Erhvervsuddannelser (CEVEU) udarbejdet et reviewstudie, der samler den eksisterende forskningsviden om unge elevers frafald, fastholdelse og gennemførsel på danske erhvervsuddannelser fra 2011 til 2023.

Reviewet fremhæver ti centrale opmærksomhedspunkter til praktikeres arbejde med at understøtte, at unge på erhvervsuddannelserne får de bedste muligheder for at gennemføre deres uddannelse og tilegne sig de faglige og sociale kompetencer, det kræver at være elev eller lærling på en erhvervsuddannelse. Reviewet præsenterer den eksisterende viden inden for tre temaer: fællesskaber og sociale relationer, uddannelsesmiljøet på erhvervsuddannelserne og elevernes klasse, køn og etnicitet.

Reviewet er et afsæt for forskningsprojektet: “Hvordan giver det mening at være ung på EUD?”, ved at opsamle den viden, der allerede eksisterer og peger på, hvor der er huller og brug for mere og nuanceret viden. Reviewet rummer derfor både beskrivelser og redegørelser for de fund og pointer, som litteratursøgningen afdækker, og fremhæver hvilke behovet for yderligere forskning og potentielle udviklingsområder.

Find reviewstudiet her: