Gå til indhold
Søg

Om CEVEU

Center for Viden om Erhvervsuddannelser (CEVEU) er et center, der bedriver forskning i og med erhvervsuddannelserne.

CEVEU er et konsortium bestående af Københavns Professionshøjskole og Institut for Kultur og Læring / Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Desuden indgår Århus Universitet og Tænketanken DEA i samarbejdet.

CEVEU udgør en ramme for samarbejde mellem forskere inden for erhvervsuddannelserne, med det fælles formål at styrke viden om uddannelserne og sikre, at den kan anvendes i praksis til udvikling af uddannelserne.

CEVEU er støttet med 30 mio. af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) i 2022-2025.

Mål- og aktivitetsplan

CEVEU’s aktiviteter for 2022-2023 er beskrevet i en mål og aktivitetsplan. Planen angiver temaer for forskningsprojekterne i centeret samt de øvrige netværks-, vidensdelings- og formidlingsaktiviteter, der gennemføres i denne   periode.

Her finder du CEVEU’s  ”Mål og aktivitetsplan for 2022-23” (pdf)

Advisory board

CEVEU står for at levere relevant, brugbar viden af høj forskningsmæssig kvalitet.

Derfor har CEVEU et Advisory Board, der kan rådgive centret i faglige spørgsmål om forskningsmetoder, kvalitetssikring af projektdesign, forskningspublikationer, formidlingsformater og brug af kanaler for impact.

CEVEU’s Advisory Board er under nedsættelse