Gå til indhold
Søg

Signaturprojekt 1: Arbejdspladsen som læreplads

Hvordan udfolder erhvervsuddannelseselevers læring og deltagelse sig på lærepladserne? Og hvordan kan forskellige lærepladser understøtte elevernes deltagelse og udbytte bedst muligt?

Formålet med dette projekt er at skabe viden om, hvordan lærepladser kan arbejde med at styrke erhvervsuddannelseselevers læring. Projektet bygger på antagelsen om, at der findes meget forskellige læringsvilkår og læringsmuligheder i mødet mellem eleven og den enkelte læreplads, og at der derfor er behov for mere viden om, hvordan disse muligheder bliver til gavn for elevernes uddannelse og lærepladsernes oplærings- og arbejdsmiljø.

Projektet vil bidrage med:

  • Et systematisk litteraturstudie af den nationale og internationale forskningslitteratur omhandlende oplæringspraksis og didaktiske muligheder og barrierer på lærepladserne (primo 23).
  • Et empirisk kvalitativt studie af oplæringspraksis i udvalgte brancher repræsenteret ved arbejdspladser, der har været nomineret til årets læreplads (medio 2023).
  • En survey, der belyser elevernes oplevelse af kvalitet i oplæringen (ultimo 2023)
  • Løbende formidling af projektets resultater gennem oplæg, formidlingsprodukter samt forskningsartikel.

Projektleder for projektet

Henrik Hersom

Lektor, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

+45 51 38 04 67