Gå til indhold
Søg

Signaturprojekt 3: Skabelse og oplevelse af meningsfuldhed i overgang fra skole til oplæring

Hvordan kobles teori og praksis meningsfuldt for eleverne i forskellige læringsmiljøer undervejs i deres uddannelsesforløb? Og hvordan medvirker fx fagprofessionelle og forskellige aktiviteter og læringsværktøjer?

Forskningsprojektet sætter fokus på, hvordan eleverne skaber meningsfulde sammenhænge mellem teori og praksis og mellem de forskellige læringsrum. Formålet med projektet er dermed at få et indblik i elevernes oplevelse af meningsfuldhed i deres uddannelse og meningsfulde sammenhænge. Denne viden skal i samspil med tidligere forskning danne udgangspunkt for videreudvikling af didaktik og pædagogik i oplæring og undervisning med henblik på at styrke elevernes læreprocesser og læringsudbytte.

Projektet vil bidrage med:

  • Notat med afsæt i desk study og fokusgruppeinterview med elever om meningsfulde sammenhænge mellem teori og praksis (Primo 2023)
  • Webinar med praktikere (faglige udvalg, interessenter og skoler) med fokus på videndeling om foreløbige resultater og design af det videre projektforløb (Primo 2023)
  • Rapport med resultater og anbefalinger fra undersøgelsen om meningsfulde sammenhænge. Praktikerinddragelse i analysefasen (Ultimo 2023)
  • Webinar og oplæg på konferencer

Link til projektbeskrivelsen for forskningsprojektet kommer her.

Projektleder for projektet

Vibe Aarkrog

Lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet og Professor II på Oslo Metropolitan University

+45 23 20 69 62