Gå til indhold
Søg

Nyt forskningsprojekt om ledelse af erhvervsuddannelser

Hvad vil det egentlig sige at være leder på en erhvervsskole? Hvilke muligheder er der for lederne på de forskellige niveauer på skolerne for at håndtere de udfordringer, erhvervsuddannelserne står overfor? Det skal et nyt forskningsprojekt undersøge og dermed bidrage til udvikling af ledelsesopgaven i de danske erhvervsuddannelser.

Formål med projektet

Ledelse af erhvervsuddannelser på en erhvervsskole er en forskelligartet størrelse. Skolerne varierer i størrelse og i antallet af uddannelser, og lederne på erhvervsskolerne har meget forskellige uddannelses- og ledelsesmæssige baggrunde og profiler. Erhvervsskolerne har derfor meget forskellige ledelsesstrukturer og ledelsesprocesser, samt forskellige tilgange til lederuddannelse og lederudvikling. 

Samtidig er ledelse på erhvervsskolerne et underbelyst felt. Dette projekt tager afsæt i antagelsen om, at mere udfoldet og nuanceret forskningsbaseret viden om ledelse på erhvervsskolerne kan bidrage til at udvikle EUD-ledelsesfeltet, og derigennem understøtte arbejdet med nogle af de nøgleudfordringer, der kendetegner sektoren, herunder fastholdelse og rekruttering af såvel elever, som lærere og ledere. 

Projektdesign

Projektet består af følgende faser og metoder:

  1. Forundersøgelse: Litteraturstudie og kvalitativ interviewundersøgelse blandt EUD-ledere på en række forskellige erhvervsskoler. Desuden indgår andre relevante aktører, der er berørt af ledelse dvs. fx medarbejdere, elever og parter. 
  2. Spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i erhvervsuddannelserne. Undersøgelsen vil belyse alle ledelsesniveauerne på skolerne, herunder både uddannelsesledere, uddannelseschefer, tværgående ledere og direktører.
  3. Læringslaboratorier med følgeforskningDenne tredje og sidste fase af projektet vil bestå af en række udviklingsprocesser rettet imod udviklingen af fremtidens EUD-ledelse i lyset af sektorens nøgleudfordringer. Ledere fra udvalgte erhvervsskoler vil gennem et aktionsforskningsforløb (læringslaboratorier) udvikle og afprøve nye strategiske ledelsesindsatser, der tager afsæt i den viden og de resultater, der er opnået i projektets fase 1 og 2.

Som led i projektet nedsættes en følgegruppe med repræsentanter for skolernes ledelses- og bestyrelsesforeninger, forsknings- og vidensmiljøer om uddannelsesledelse samt øvrige relevante profiler.

Formidling og vidensomsætning

Formidling af viden fra projektet vil ske løbende gennem skriftlige produkter (notater og artikler) og mundtlige formater (podcast, webinarer, konferenceoplæg). Desuden vil viden fra projektet kunne inddrages i undervisningen i fx Diplomuddannelse i ledelse” og ”Master i pædagogisk ledelse”.  

Projektet igangsættes i juni 2024 og afsluttes ved udgangen af 2026.

Projektet gennemføres af en projektgruppe bestående af

Anja Overgaard Thomassen

Lektor, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

+45 22 42 02 82

Projektleder

Kristian Gylling Olesen

Lektor, Ledelse, Organisation og Forvaltning, Københavns Professionshøjskole

+45 51 63 27 79

Pernille Hjermov

Chefkonsulent, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavns Professionshøjskole

+45 51 38 04 16