Gå til indhold
Søg

Nyt ph.d.-projekt igangsættes

Nyt ph.d.-projekt om hvordan køn, etnicitet og social klasse får betydning for unges valg og fravalg af erhvervsuddannelse. Projektet sættes i gang som led i CEVEU og er forankret i Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet.

”Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse” – den målsætning har i skrivende stund levet i 10 år, men det til trods viser udviklingen på området, at der er udfordringer med at få øget optaget. Samtidig viser statistikkerne, at de unge klumper sig sammen på erhvervsuddannelserne på baggrund af deres køn, etnicitet og sociale klasse. I det lys bliver det vigtigt at undersøge:  Hvordan køn, etnicitet og social klasse får betydning for udskolingselevers valg og fravalg af erhvervsuddannelse.

Formålet med ph.d.-projektet er, gennem et ungeperspektiv, at bidrage med ny viden om unge i udskolingens valgprocesser og -overvejelser om erhvervsuddannelser. Projektet skal analysere hvordan de tre faktorer fylder for de unge gennem forskellige (intenderede og uintenderede) valgprocesser, og hvordan det kan virke fremmende eller hæmmende for deres oplevelser af adgang og tilhørsforhold til erhvervsuddannelse. Det betyder, at der stilles skarpt på de unge i udskolingens levede erfaringer samt de sociale- og samfundsmæssige strukturer, de unge er en del af.

Som et metodisk greb til det studeres nogle af de valgunderstøttende aktiviteter, der er planlagt for de unge i udskolingen (fx brobygning, erhvervsbesøg, vejledning m.m.). Disse vil blive belyst fra flere vinkler – både i form af policyanalyse og gennem de unges oplevelser med at tage del i dem. Samtidig tuner projektet ind på de ikke-planlagte valgprocesser, de unge indgår i. Dét ud fra en antagelse om, at unges valg af ungdomsuddannelse ikke kan afgrænses til et foregå i én kontekst, men må betragtes og studeres gennem de bevægelser, de unge gør sig i hverdagslivet.

Projektet gennemføres af ph.d-stipendiat Anna Kristine Boulund under vejledning af lektor Arnt Vestergaard Louw. Det forventes at være færdigt i efteråret 2026.