Gå til indhold
Søg

Signaturprojekt 2: Hvordan giver det mening at være ung på EUD?

Et forskningsprojekt om unge under 25 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Dette forskningsprojekt undersøger, hvordan unge under 25 år på erhvervsuddannelserne skaber mening i spændingsfeltet mellem skoledelen på grundforløbet og deres ungdomsliv. Projektet baserer sig på kvalitative og kvantitative data.

Formålet med forskningsprojektet er, med udgangspunkt i et ungeperspektiv at skabe viden, der kan bidrage til at skabe nye indsigter i unges liv på erhvervsuddannelsernes grundforløb og hvad der i den forbindelse skaber mening, motivation, gennemførsel og afbrud. Dette kan være med til at styrke de unges muligheder for at skabe meningsfulde ungdoms- og uddannelsesliv på erhvervsuddannelserne grundforløb, og dermed også styrke erhvervsskolernes arbejde for at mindske frafaldet og øge gennemførslen.

Projektet vil bidrage med:

  • Kort notat som optegner et billede af forskningsbaseret viden omkring frafald, fastholdelse og gennemførsel de sidste 12 år (ultimo 2023).
  • Kort deskriptivt notat pba. survey-data (2024)
  • Videnskabelig artikel på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen i internationalt uddannelsestidsskrift
  • Et empirisk studie med konkrete eksempler og praksisnære anbefalinger til erhvervsskoler med fokus på at skabe inkluderende og tiltrækkende uddannelsesmiljøer for unge på erhvervsuddannelserne (2024)
  • Oplæg på konferencer

Projektleder for projektet

Arnt Vestergaard Louw

Lektor, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet

+45 31 95 45 30